Sluit

Chiel Beaumont

Chiel Beaumont heeft ruim dertig jaar ervaring in de financiële sector zowel op het gebied van Corporate als Private banking en is in leidinggevende, beleidsbepalende en specialistische functies werkzaam geweest. Chiel was onder meer lid van de concerndirectie van Friesland Bank, voorzitter van het Bestuur van SNS Bank Groningen-Friesland-Drenthe N.V. en regiodirecteur regio Noord SNS Reaal Groep. In 2006 was hij medeoprichter van de beleggingsonderneming Dijkstra Beaumont Wealth Management (DBWM) te Maarssen waar hij tot eind 2017 Algemeen Directeur was.

Hij vervulde na de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine gedurende zeven jaar leidinggevende operationele functies bij het Korps Mariniers, onder meer bij de Bijzondere Bijstand Eenheid Mariniers. Chiel heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is in 1986 in dienst getreden bij de (ABN)AMRO Bank. Daarnaast was Chiel lid van de Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Ommelanden 1995-1999 en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland 2003-2021.

Beaumont Capital N.V. is rechtsopvolger van DBWM. Hiervan is Chiel Algemeen Directeur.