Kwartaalbericht 2018Q3

29.07.2019

De afgelopen zomermaanden waren, voor wat betreft het weerbeeld, in één woord subliem. Op de financiële markten was het beeld in het derde kwartaal, ondanks sterke macro-economische cijfers en bedrijfswinsten, weerbarstiger. Zo sloeg het kwik regelmatig neerwaarts uit. Dit was vooral te wijten aan de ontwikkelingen in opkomende markten en het voortdurende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd zien we Centrale Banken langzaam maar zeker de voet van het gaspedaal halen met het faciliteren van het ruime monetaire beleid.

Lees hier om het hele kwartaalbericht Q3 2018