Kwartaalbericht 2018Q3

19.10.2018

De afgelopen zomermaanden waren, voor wat betreft het weerbeeld, in één woord subliem. Op de financiële markten was het beeld in het derde kwartaal, ondanks sterke macro-economische cijfers en bedrijfswinsten, weerbarstiger. Zo sloeg het kwik regelmatig neerwaarts uit. Dit was vooral te wijten aan de ontwikkelingen in opkomende markten en het voortdurende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd zien we Centrale Banken langzaam maar zeker de voet van het gaspedaal halen met het faciliteren van het ruime monetaire beleid.

Klil hier om het hele kwartaal bericht 2018Q3 te lezen