over ons

Governance

Corporate Governance kan niet zonder Good Governance

Raad van Advies

“Good Corporate Governance” krijgt alle aandacht en invulling binnen Beaumont Capital. Ondermeer door de installatie van een Raad van Advies. Een betrokken professionele sparring partner.

Th.B. de Vries RA

Lid Raad van Advies

Vergunningen

Beaumont Capital N.V. houdt een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van beleggingsonderneming in de zin van de Wft en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Beaumont Capital N.V. is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) en aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Risk Governance

Beaumont Capital beheerst de voor haar continuïteit relevante risico’s. Tot de identificeerbare risico’s behoren onder meer de risico’s die samenhangen met de markt, financiële positie, liquiditeit, leveranciers en afnemers, operationele processen (waaronder begrepen IT), reputatie en aansprakelijkheden. De beheersmaatregelen zijn beschreven en vastgelegd in procedures (AO/IC). Op het tot stand komen en het naleven van deze procedures vindt zowel interne als externe controle plaats, o.a. door de wettelijke toezichthouders. Beaumont Capital mijdt risicovolle activiteiten. Zij focust haar dienstverlening uitsluitend op vermogensbeheer. Zij voldoet sinds haar oprichting aan de door DNB gestelde kapitaalvereisten en beschikt voorts over een uitstekende liquiditeitspositie welke waarborgt dat zij steeds aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen blijven voldoen. De Jaarrekening van de vennootschap is bij gereedkomen voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke externe accountant. De halfjaarcijfers zijn steeds voorzien van een beoordelingsverklaring van diezelfde accountant. Beaumont Capital N.V. is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 66860326.

Beloningsbeleid

Beaumont Capital N.V. volgt voor directie en medewerkers een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de wettelijke bepalingen van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Een algemeen uitgangspunt is dat het beloningsbeleid niet aanmoedigt tot het nemen van extra risico’s waaronder duurzaamheidsrisico’s. Er is geen relatie tussen de (variabele) beloning van medewerkers en de duurzaamheidsrisico’s die naast de andere beleggingsrisico’s worden gelopen binnen de uitvoering van het beleggingsbeleid van Beaumont Capital.

Klachtenregeling

Beaumont Capital streeft naar tevreden cliënten. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Vertel het ons, dan zoeken we naar een passende oplossing voor u.

Klik hier om meer over onze klachtenregeling te lezen.

Consumentenbrief

Klik hier om de Consumentenbrief Beleggingsbeleid te lezen.

 

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven