Dienstverlening

Uw vermogen

Persoonlijke aandacht en deskundig vermogensbeheer

Waarom Beaumont Capital?

Er zijn veel redenen om uw vermogen niet zélf te beheren; u heeft geen tijd, beleggen heeft uw interesse niet of u mag niet handelen vanwege uw functie. Hoe het ook zij, beleggen is een vak. Een vak dat vraagt om diepgaande kennis, toegang tot talloze bronnen en de tijd om fundamentele analyses te maken. De professionals van Beaumont Capital vertalen uw persoonlijke omstandigheden en wensen in een portefeuille waarbij risico en rendement in optimaal evenwicht zijn; uw evenwicht. Deze portefeuille passen we aan als de markt of uw eigen situatie daar om vraagt. We deinen niet mee op de waan van alledag, maar richten ons op de langere termijn. We opereren volstrekt onafhankelijk; er zit geen spoortje licht tussen uw belang en ons belang.

In control, maar niet aan het stuur

Beleggen is een middel om uw financiële doelstellingen te realiseren. Daarom besteden wij veel aandacht aan uw persoonlijke situatie, doelstellingen en wensen. Welk risico is voor u bijvoorbeeld aanvaardbaar? Wat is uw beleggingshorizon, de periode waarbinnen u uw beleggingsdoelstellingen zou willen bereiken? Welk maandelijks inkomen wilt u aan uw vermogen onttrekken? Uw portefeuille moet comfort bieden. Zoals een kleermaker uw maten opneemt, willen wij u goed leren kennen. Alleen dan kunnen wij namens u handelen. Uiteraard binnen de afspraken die wij met u hebben gemaakt in een beheerovereenkomst.

 

We leren u graag beter kennen, want vermogensbeheer vraagt niet alleen om kennis, ook om vertrouwen.

Investeren in vertrouwen

Vermogensbeheer vraagt om vertrouwen en dat betekent dat we een persoonlijke relatie met u aangaan voor de langere termijn. Zoals iedere vertrouwensrelatie moet ook deze onderhouden worden. De manier waarop we dat invullen hangt af van uw wensen. Het heeft onze voorkeur om tenminste enkele keren per jaar in een persoonlijk gesprek na te gaan of ons beleid nog aansluit bij uw situatie. Los van het directe contact, ontvangt u ieder kwartaal heldere, uitgebreide rapportages waarmee u inzicht krijgt in uw portefeuille, de uitgevoerde transacties en de behaalde rendementen. Onze analyse van de economische ontwikkelingen die invloed hebben op onze beleggingskeuzes is vast onderdeel van dit rapport.

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven