Dienstverlening

Uw Beleggingsstijl

Evenwicht en teamwork

Beleggen is een complexe evenwichtsoefening voor gespecialiseerde teams. Uw vermogen wordt belegd in diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties, vastgoed, grondstoffen en liquiditeiten. Een afgewogen verdeling tussen de categorieën en een goede spreiding binnen de categorieën zorgen voor het risico-rendementsprofiel dat bij u past. Door gestructureerde interpretatie van ontwikkelingen in regio’s, sectoren, bedrijven en financiële markten komt ons beleggingscomité tot richtlijnen voor het te voeren beleggingsbeleid. Deze richtlijnen worden vertaald naar uw portefeuille. Hierdoor bent u niet afhankelijk van de visie van één beheerder of adviseur. Balans is teamwork bij Beaumont Capital.

Evolutie “Duurzaamheid” binnen Beaumont Capital

‘Sustainability’, ESG (Environmental, Social & Governance) of Duurzaamheid (termen met een vergelijkbare lading) heeft de afgelopen 15 jaar als thema een enorme vlucht genomen en is het inmiddels door beleggers wereldwijd omarmd. De reden is dat ook steeds duidelijker wordt dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan en meer dan alleen economische belangen kan dienen, namelijk ook sociale en ethische. Aangezien een aantal risico’s wordt verminderd, verbetert als zodanig het risicoprofiel.

Integreren van duurzaamheidsrisico’s

Het beleggingsbeleid van Beaumont Capital evolueert parallel aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij hanteren bij het beoordelen en monitoren van individuele aandelenkeuzes naast de ‘harde’ fundamentele criteria ook in toenemende mate beschikbare ‘duurzaamheidscriteria’. We maken gebruik van research, waarin deze duurzaamheidscriteria worden meegenomen op zowel de E-, S- als G-factor. Een groot aantal individuele aandelen kunnen we hiermee kwalificeren als ‘Sustainable Equity’.

Uitsluitingenbeleid

Vermogensbeheerders werken rondom dit thema veelal met zogenaamde uitsluitingslijsten. Een eenduidige uitsluitingslijst laat zich vooralsnog echter lastig samenstellen. Daarvoor lopen de criteria binnen de professionele markt te zeer uiteen. Dit wordt met name veroorzaakt door de diversiteit aan duurzaamheidscriteria danwel of er meer gewicht wordt toegekend aan de E-, S-, of G-factor bij het selectieproces.

Wij zijn intrinsiek voor het thema Duurzaamheid gemotiveerd en passen dit beleidsmatig toe door niet te beleggen in ondernemingen met controversiële activiteiten. Binnen het beleggingsuniversum kiezen we bovenal voor ondernemingen met een aantrekkelijk groei- of koerspotentieel. In de beleggingsoverweging wordt meegenomen of zij beschikken over een voldoende ecologisch, sociaal en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beaumont Capital neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals gedefinieerd in de SFDR, vanwege een gebrek aan beschikbaarheid van relevante data en resources niet in aanmerking.

 

Beleggen is een complexe evenwichtsoefening voor gespecialiseerde teams. Bij Beaumont Capital vinden we de balans tussen onze kennis en uw wensen.

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven