Dienstverlening

Uw Beleggingsstijl

Evenwicht en teamwork

Beleggen is een complexe evenwichtsoefening voor gespecialiseerde teams. Uw vermogen wordt belegd in diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties, vastgoed, grondstoffen en liquiditeiten. Een afgewogen verdeling tussen de categorieën en een goede spreiding binnen de categorieën zorgen voor het risico-rendementsprofiel dat bij u past. Door gestructureerde interpretatie van ontwikkelingen in regio’s, sectoren, bedrijven en financiële markten komt ons beleggingscomité tot richtlijnen voor het te voeren beleggingsbeleid. Deze richtlijnen worden vertaald naar uw portefeuille. Hierdoor bent u niet afhankelijk van de visie van één beheerder of adviseur. Balans is teamwork bij Beaumont Capital.

Evolutie “Duurzaamheid” binnen Beaumont Capital

‘Sustainability’, ESG (Environmental, Social & Governance) of Duurzaamheid (termen met een vergelijkbare lading) heeft de afgelopen 15 jaar als thema een enorme vlucht genomen en is het inmiddels door beleggers wereldwijd omarmd. De reden is dat ook steeds duidelijker wordt dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan en meer dan alleen economische belangen kan dienen, namelijk ook sociale en ethische. Aangezien een aantal risico’s wordt verminderd, verbetert als zodanig het risicoprofiel.

Integreren van duurzaamheidsrisico’s

Ons beleggingsbeleid evolueert parallel aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij hanteren bij het beoordelen en monitoren van individuele aandelenkeuzes naast de ‘harde’ fundamentele criteria ook beschikbare ‘duurzaamheidscriteria’. Op deze manier filteren we mogelijke duurzaamheidsrisico’s. We maken gebruik van research, waarin deze duurzaamheidscriteria op zowel de E-, S- als G-factor zijn opgenomen en naast de andere beleggingsrisico’s worden meegewogen om tot de uiteindelijke beleggingsbeslissing te komen.

Artikel 6 en uitsluitingenbeleid

Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-wetgeving is ons vermogensbeheer te classificeren als een “artikel 6 product”. Dit is een product dat geen duurzame belegging als doelstelling heeft of ecologische of sociale kenmerken promoot. Wij merken daarbij op intrinsiek voor het thema Duurzaamheid gemotiveerd te zijn en gebruik te maken van een uitsluitingenlijst zodat niet wordt belegd in ondernemingen met controversiële activiteiten. Binnen het beleggingsuniversum kiezen we bovenal voor ondernemingen met een aantrekkelijk groei- of koerspotentieel.

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Wij nemen de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals gedefinieerd in de SFDR* vanwege een gebrek aan beschikbaarheid en consistentie van relevante data niet in aanmerking. Wij stellen vast dat het hanteren van verschillende combinaties van duurzaamheidscriteria bij ratingbureaus leidt tot verschillende uitkomsten voor eenzelfde belegging. Bovendien worden de E-, S-, of G-factoren wisselend gewogen bij het selectieproces. Eenduidigheid en consistentie bij de beoordeling op duurzaamheid wordt hierdoor beperkt.

 

Beleggen is een complexe evenwichtsoefening voor gespecialiseerde teams. Bij Beaumont Capital vinden we de balans tussen onze kennis en uw wensen.

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven