Over Ons

Klachtenregeling

Hoe kunt u reageren?

U kunt ons bellen +31(0)346-237300 of bij voorkeur schriftelijk (en voorzien van een datum) reageren met de aard van uw klacht. Binnen 2 weken ontvangt u van ons een schriftelijke reactie.

Verwachtte u een andere oplossing?

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan. Dit betekent dat u ons per aangetekend schrijven laat weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wenst. Noem in uw brief de volgende punten:

Omschrijving van uw klacht;
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
uw rekeningnummer.

Stuur s.v.p. ook documentatie en/of informatie mee ter verduidelijking en onderbouwing van uw klacht. Stuur uw brief naar onze directie. Contactgegevens:

Beaumont Capital N.V.
T.a.v. de directie
Postbus 21
3600 AA Maarssen

Wij streven ernaar binnen 2 weken een inhoudelijke reactie te geven. Duurt de afhandeling langer, dan berichten wij u daarover.

Bent u niet tevreden met onze reactie? Bent u niet tevreden met ons antwoord?

Dan kunt u binnen 8 weken na dagtekening van uw schriftelijke klacht deze voorleggen aan de ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID). Dit is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie. Contactgegevens:

KiFID
Postbus 93257
2509 AG ’s-Gravenhage,
Telefoon: +31-900-3552248,
www.kifid.nl

Geen oplossing?

Leidt de bemiddeling en het oordeel van de ombudsman niet tot een door u gewenste oplossing? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie van het KiFID. Dit dient u te doen binnen 3 maanden na dagtekening van het antwoord van de ombudsman. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Postadres
Postbus 21
3600 AA Maarssen
Telefoon
+31(0)346-237300
Mail
info@beaumont.capital
Bezoekadres
Vreeden Hoev
Straatweg 33 Maarssen
Terug naar boven